Zemní a výkopové práce Karlovy Vary

Provádíme zemní a výkopové práce:
 

 • výkopy, hloubení pro inženýrské sítě (plynovody, vodovody, kanalizace, elektrika)
 • hloubení základů různorodých staveb
 • zhotovení podkladových vrstev objektů a komunikací
 • hloubení jímek, jezírek, rybníků, retenčních nádob
 • usazování skruží a šachet
  zhotovení a čištění rybníků
 • hloubení sklepů
 • výkopy drenážních rýh kolem základů staveb a odvodnění objektů
 • dokončovací práce – sejmutí a rozprostření ornice
 • dodávka zemin
 • modelace terénu
 • hrubé a čisté terénní úpravy
 • rozhrnování různého materiálu
 • zasypávání

Máte zájem o zemní či výkopové práce? Kontaktujte nás